Barok

-z por. barocco - "perła o nieregularnym kształcie", lub z fr. baroque - "bogactwo ozdób". Barok obejmował wszystkie przejawy działalności literackiej i artystycznej, a także filozofię i architekturę. Najważniejszymi cechami baroku są: bogactwo środków, oryginalność, kontrast, ruch, patos, emocjonalność, łączenie różnych elementów, nawiązywanie do kultury ludowej, współczesności i codzienności, tematyka religijna i mitologiczna, dynamika, ekspresja, teatralność, znaczna rola koloru, posługiwano się alegorią i personifikacją, światłem wydobywano dominantę (czyli motyw najważniejszy), w kompozycji dominują kierunki ukośne.
Literatura barokowa zerwała z prostotą odrodzenia. Zaczęła operować nowymi środkami wyrazu: paradoksem, antytezą, absurdem, anaforą i inwersją. Typowymi motywami literatury baroku były: Bóg, zbawienie, grzech, śmierć, pokuta, rozdarcie człowieka między tym, co duchowe i tym, co materialne. Rozkwitły takie gatunki jak epos, liryka, powieść, komedia, tragikomedia i tragedia.
W okresie baroku w muzyce dokonał się ogromny przełom. Rozkwitła muzyka świecka, instrumentalna (zwłaszcza smyczkowa i organowa), opera, oratorium i kantata. Korzystano chętnie z różnorodnych środków wyrazu i posługiwano się bogatą stylistyką. Wynaleziono takie formy muzyczne, jak sonata, koncert i uwertura. W przeciwieństwie do muzyki wcześniejszych epok, muzyka barokowa jest popularna aż po dziś dzień

Obiekt stanowi przykład jednonawowej budowli barokowej. Budynek podzielony jest na 2 części świadczące o fazach jego rozbudowy. Do nawy przylega zamknięte półkoliście prezbiterium. Nawa jest nieco szersza i oddzielona od prezbiterium wysmukłym, półkoliście zamkniętym łukiem tęczowym. Pod kościołem znajdują się sklepione podziemia. Kosciół nakryty jest dwuspadowym dachem. Nad absydą przezbiterium umieszczono wieżyczkę z sygnaturką. Od północy do kościoła przylega klasztor. Jest to murowany, piętrowy budynek na planie krzyża, przykryty dwuspadowym dachem. Na dziedzińcu kościelnym znajduje się kaplica św. Judy Tadeusza z obrazem patrona (z XVIIIw.) w barokowym ołtarzyku. Wnętrze oświetlają niewielkie owalne okienka. Przykrywa ją kopuła, a w zwieńczeniu dachu kaplicy umieszczono rzeźbę św. Michała Archanioła. Wnętrze kościoła zdobi późnobarokowa polichromia datowana na rok 1740, autorstwa Antoniego Ignacego Linke (dotychczas nie odnawiana). Sklepienie prezbiterium pokrywa malowidło przedstawiające adorację hostii przez chóry anielskie. Malowidło na ścianie tęczowej przedstawia scenę wydobywania dusz z czyśca przez św. Franciszka. Na sklepieniu nawy kościoła znajdują się malowidła ukazujące Jezusa z Maryją, św. Rodzinę, Maryję Niepokalaną, Trójcę Świętą, Ewangelistów, świętych franciszkańskich. Ścianę zachodnią zdobi scena Ukrzyżowania z Matką Bożą, św. Janem i św. Marią Magdeleną. Wewnątrz na ścianach widoczne są także herby rodów, które były fundatorami klasztoru i kościoła: Psarskich, Leszczyńskich, Siewierskich, Krąkowskich, Karśnickich i Wężyków oraz epitafia upamiętniające Kazimierza, Floriana, i Tomasza Karśnickich. Wyposażenie kościoła obejmuje barokowy ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, ambonę oraz dwa konfesjonały. Ołtarz zdobią rzeźby św. Franciszka i św. Bernardyna. Za ołtarzem głównym na piętrze znajduje się chór oratoryjny. W dolnej strefie ołtarza znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, malowany na blasze w sukience drewnianej. Na jego zasłonie jest obraz Świętej Rodziny namalowany w latach 50-tych XX w. przez Adama Stykę. Pod pobernardyńskim kościołem znajdują się podziemia, których centralna część pokryta jest freskami.

We wrześniu 2010 roku podczas prac instalacyjnych odkryto zabytkowe natynkowe dekoracje klasztoru. Pokrywają one ściany korytarza, zakrystii oraz pomieszczeń reprezentacyjnych. Znajduje się tam między innymi 6 stacji Drogi Krzyżowej, stanowiących kontynuację malowideł znajdujących się w kościele. Zdaniem konserwatorów takie rozmieszczenie stacji jest unikatowe, co znacznie podnosi tangę obiektu i po zakończeniu prac konserwatorskich będzie ciekawostką turystyczną.

Od roku 1934 właścicielem kościoła i klasztoru jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
klasztor

klasztor

klasztor

klasztor

klasztor

klasztor

klasztor

klasztor